måndag, juli 28, 2008

Di onda...

Så här låter fienden idag. Det är ur en timbroskrift... byt ut vissa ord mot andra och det skulle kunna vara direkt ur Maos lilla röda. Samma skit som i Kina förutom att de här vill ha en ekonomisk elit istället för en intellektuell. Samma skit i olika förpackning.

"Skandalernas Sverige belyser effekterna av den moraliska
förstörelse som socialstaten har genomdrivit. När utrymmet för
eget ansvar försvinner och när systemen blir oförutsägbara och
godtyckliga är vinnarna de som tillhör rätt gäng och armbågar
sig fram. Statssocialisternas dröm om att låta staten och den
politiska klassen ersätta individernas ansvarstagande resulterar
i ett amoraliskt samhälle, ett roffarsamhälle av predatorer, där
kampen utkämpas alla mot alla. Den moraliska kris som det
återspeglar måste systematiskt granskas i alla sina uttrycksformer,
från det »folkliga« bidragsfusket till pamparnas rofferi.
Här måste också maktpartiet och den enpartistat som Sverige
har omvandlats till stå i fokus.Makten korrumperar, det vet vi,
och den absoluta makten korrumperar absolut.Maktpartiet har
blivit hämningslöst och gränslöst i sin jakt på maktpositioner
och privilegier åt medlemmar och skyddslingar. Förvaltning,
näringsliv, universitet och civilsamhälle mutas och upphör att
fungera som oberoende och balanserande krafter. Det är dags
att ge röst åt det utbredda missnöjet med maktarrogansen och
korruptionssamhället.
Det pågår en kamp runtom i vårt avlånga land för att återta
makten från socialstaten. Det finns tusentals hjältar i denna
medborgerliga kamp mot den nya överheten och det politiska
monopolet över våra livsval. Här finns de invandrargrupper
som skapar egna integrationsvägar, de skolentreprenörer och
personalkooperativ som ger valfriheten och mångfalden ett
ansikte, de boendeföreningar som kämpar för att ta makten
över sitt boende, de entusiaster som hjälper flyktingar och
misshandlade medborgare i kampen mot avhumaniserade
verk, de gräsrotsföreningar som skapar alternativa och
medborgarvänliga former av äldreomsorg. Denna nya
folkrörelse måste få en starkare röst och ökad medvetenhet
om sin växande styrka och sina gemensamma mål. Här
finns de konkreta och entusiasmerande berättelser som
visar hur medborgarna återskapar ett hållbart och sunt
samhälle. Timbro ska intensifiera sina ansträngningar för
att erbjuda en plattform för denna rörelses fortsatta framväxt.
Vi kommer att berätta om denna kamp, hylla dess triumfer,
systematisera dess lärdomar och sprida dess hopp."

T25

Jävla slödder

Over and out

Inga kommentarer: